banner

Noodopvang ivm Corona


Bent u werkzaam in een vitaal beroep en heeft u opvang nodig voor uw kind, maar heeft u geen contract bij ons? Ook voor uw kind(eren) is onze opvang open!
Download onderstaand aanvraagformlier en mail het naar:

Aanvraagformulier noodopvang cruciale beroepsgroepen

Sluiting ivm Corona


Kinderopvang IN Kleur volgt de adviezen van het RIVM, de GGD en de overheid op, ten aanzien van het coronavirus.
Op 15 Maart heeft de rijksoverheid en het RIVM besloten dat alle kinderopvangorganisaties onder de sluitingsplicht vallen. Wij vinden dit uiterst vervelend omdat dit veel overlast voor u als ouder met zich meebrengt. Wij zijn echter genoodzaakt om dit advies op te volgen.

Voor u als ouders houdt dit het volgende in:
* Alle locaties van Kinderopvang IN Kleur zijn gesloten van 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020.
Deze periode kan verlengd worden, indien dit nodig geacht wordt.
* U kunt uw kind dus niet meer naar de opvang brengen, wij mogen alleen nog opvang bieden aan kinderen van wie de ouders een vitaal beroep hebben.
* De sluiting geldt voor het kinderdagverblijf en de BSO - wij zijn alleen nog te bereiken via
* Voor aanmeldingen of vragen betreffende Corona kunt u contact opnemen met:
Het Vlinderbos en Het Kabouterbos: manager Hanneke via 06-10444705

Wij zullen het advies van het RIVM op de voet volgen. Als er belangrijke aanpassingen in het advies komen betreffende de kinderopvang, zullen wij deze opvolgen en u erover informeren.
Meer informatie over de actuele informatie over het coronavirus:
RIVM