banner

Dagritme


Op Het Kabouterbos werken we met een vast dagritme. Deze structuur geeft de kinderen een gevoel van veiligheid.

Een dag op de Het Kabouterbos ziet er op over het algemeen als volgt uit:

07.00-09.00 uur: Kinderen komen binnen. Ouders en leidsters wisselen informatie uit.
09.00 uur: Aan tafel kruidenthee/water drinken en fruit eten.
09.30 uur: Gezamenlijk bewegingspelletje, gym of dans in de kring.
10.00 uur: Vaste verschoonronde/wc ronde.
10.30 uur: Buiten spelen en/of een gezamenlijke creatieve activiteit enz.
11.30 uur: Met z’n allen aan tafel, de 1+ kinderen krijgen een broodmaaltijd en melk.
12.15 uur: De kinderen die gaan slapen worden klaargemaakt voor hun middagdutje/wc rondje.
12.30 uur: Kinderen die hun slaap nodig hebben gaan naar bed.
13.00 uur: De kinderen die nog op de groep zijn krijgen nu een rustige activiteit aangeboden.
14.30 uur: De eerste kinderen komen uit bed. Vaste verschoonronde/wc ronde.
15.00 uur: Aan tafel voorlezen, liedjes zingen. Samen groente en cracker eten met een kopje thee/yoghurt.
15.30 uur: Binnen- of buiten activiteiten of vrij spelen.
16.00 uur: Vaste verschoonronde/wc ronde
17.00 uur: Ouders komen hun kinderen halen en krijgen informatie over de dag.
18.00 uur: De kinderen die in de avond blijven krijgen warm eten en wat te drinken.
19.00 uur: De dag op Het Kabouterbos is voorbij.